MENÜ

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

VIVIMODO.COM kullanıcı ve kullanım sözleşmesi ve şartları:

Giriş:

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve www.HYPERLINK "http://www.vivimodo.com/"vivimodoHYPERLINK "http://www.vivimodo.com/".com sitesinde yer alan diğer tüm kurallar, Vivimodo tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını ile kullanım hakkındaki tüm detayları düzenlemektedir.

Sitede yer alan tüm şart ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluştururacaktır.

İşbu sözleşme, kullanıcılar ile Vivimodo arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmeyi ve eklerini okuduğunuzu;ve tüm hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Bu sözleşme, vivimodo hizmetinden yararlanmak ve kullanabilmek için kurallar ve yükümlülükler içermektedir.

1.Taraflar

İşbu www.vivimodo.com Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca "Kullanıcı Sözleşmesi" ya da "Sözleşme" olarak anılacaktır), ICS İNTERNET DANIŞMANLIĞI ve ÇÖZÜMLERİ TİC. LTD. ŞTİ (kısaca "Vivimodo" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan http://www.vivimodo.com alan adlı web sitesine işbu Sözleşme'de yer alan hükümler dahilinde kayıt yaptıran gerçek kişi ile Vivimodo arasında, elektronik sistem üzerinden onaylanmasıyla tarafların da karşılıklı olarak bunu kabulüyle yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı, onayıyla birlikte işbu Sözleşme'nin tamamını ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılamaz bütünlüğü olan Gizlilik Politikası'nın da tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini kabul, beyan ve taahhüd eder.

2. Tanımlar

Vivimodo: ICS İNTERNET DANIŞMANLIĞI ve ÇÖZÜMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.,

Kullanıcı: Site'ye üye olan, esnaf, tacir, üretici, tedarikçi, ticari işletme, ticaret şirketi ve en önemlisi satıcılık mesleğine mensup olmayan, işbu sözleşmede belirtilen koşullar koşullar çerçevesinden yararlanan herhangi bir GERÇEK KİŞİYİ ifade edecektir.

Site: www.HYPERLINK "http://www.vivimodo.com/"HYPERLINK "http://www.vivimodo.com/"vivimodo.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ve gerekli noktalarda akıllı telefon uygulamaları içindir.

Kullanılmış/2.el Ürün Talep Eden Kullanıcı (ALICI): Site üzerinde Kullanılmış ürün'ü talep eden; ödediği Kullanılmış ürün bedelini alan kullanıcı kendisi Kullanılmış ürünü onaylayana kadar, Vivimodo tarafından Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya bildirilmesi ile ve ancak onun da onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Vivimodo'Yu temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı'yı ifade eder.

Kullanılmış Ürün Sahibi Kullanıcı (SATICI): Sitede kullanılmış ürünü/ikinci el bulunan, söz konusu ürünün bedelin tahsili ile sınırlı olmak üzere Vivimodo'yu yetkili kılan, Vivimodo'a yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış ürün'e yönelik ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılarak kendisine tekrardan herhangi bir ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı'yı ifade eder.

Vivimodo Hizmetleri : Esnaf, tacir, üretici, tedarikçi, ticari işletme, ticaret şirketi ve en önemlisi satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir GERÇEK KİŞİYİ, Kullanıcı mülkiyetinde olan Kullanılmış / ikinci el ürünü sitede ilan edebilen; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilatının Vivimodo tarafından yürütülmesi ve Kullanılmış ürün'ün taahhüt edildiği şekilde karşı yana ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde de bedelin Kullanılmış/ikinci el ürün talep eden kullanıcı adına, Kullanılmış/ikinci el ürün Sahibi'ne gönderilmesini ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Vivimodo tarafından, site üzerinde ortaya konulan uygulamaları ve buna bağlı tüm hizmetleri ifade eder.

Kullanılmış/ikinci el ürün: Kullanıcı'nın kendi kullanımı için Site dışındaki bir alandan veya üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı, kullandığı ve satmak amacıyla Site üzerinde yayınladığı; KADIN ve ÇOCUK giyimine yönelik kıyafet, ayakkabı, çanta, gözlük, şapka gibi her türlü giyim, aksesuar ve benzeri kullanılmış ve ikinci el ürünleri ifade eder.

Kullanıcının tüketim amacıyla edindiği, bir üçüncü kişi satıcıdan veya alandan satın aldığı veya üçüncü kişiden edindiği, Site'nin konseptine uygun olarak "kendi şahsi ürününü" ve hiç kullanmadığı etiketi dahi sökülmemiş ürünler de ikinci el kategorisinde yer alan ürünler oldukları için, Kullanılmış ürün tanımı kapsamında yer alabilecektir.

Ancak Kullanıcı'nın ve üçüncü kişi satıcılardan satın alarak veya üçüncü kişilerden edinerek, ticari amaçla elinde bulundurduğu ürünler, ikinci el ürün sayılamayacağından, Kullanılmış ürün tanımı kapsamında da olmayacağından, bu tarz ürünlerin Siteden satılmaya çalışılması halinde Site kurallarına ve Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırılık oluşturacaktır.Bu durumda Vivimodo üyelik iptal hakkını elinde bulundurur.

3. Sözleşmenin Konusu :

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'in, Hizmet'ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Vivimodo'un karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyecek olup ve taraflar iş bu koşullarda anlaşmış sayılacaktır.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini kabul etmiş, Site de bulanan, kullanıma, üyeliğe verilecek hizmete ilişkin olarak Vivimodo tarafından belirtilen her türlü şartı ve bu şartlara uygun davranacağını kabul etmiş sayılır.

Vivimodo, istediği zaman hizmet şartlarında değişiklikler veya uyarlamalar yapabilecektir. yapılan bu değişikliklerle ilgili olarak da, site üzerinden ilan edilerek Kullanıcı'lara duyuru yolu ile bildirir.

3.3. Kullanıcı No-Risk Sistemi'nin işleyişinin sağlanabilmesi için tahsilat sürecinde Vivimodo'yu, temsilci olarak yetkilendirmiştir. Bu durumda Site üzerindeki Kullanılmış/ikinci el ürün alışverişlerinde, Kullanılmış ürün bedeli, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı namına Vivimodo tarafından tahsil edilecek olup, Kullanılmış ürün'ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının da meydana gelmemesi hallerinde, Kullanılmış ürün bedeli Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya gönderilecektir.

Kullanıcı, Vivimodo'ya Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisi vermediği veya verdiği yetkiyi iptal ettiğinde, artık Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Vivimodo'nun da hiçbir hizmetinden yararlanamayacaktır.

4. Üyelik ve Site Kullanım Şartları

4.1. Üyelik, Site'ye Kullanıcı olmak isteyen GERÇEK KİŞİ, site'nin ilgili bölümünden, gerekli bilgileri gönderdikten sonra kayıt işlemlerinin yaptırılması ile ve Vivimodo tarafından kayıt işleminin onaylanması halinde tamamlanacak ve üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamayacaktır.

4.2. Vivimodo kullanıcısı olmak için, kişinin 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması ve Vivimodo tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliğinin iptal olmaması gerekmektedir.Site kullanıcı koşulları tamam olsa bile site üyeliğinin onayı site yönetimine aittir.

5. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, üyelik Şartlarını yerine getirirken, site hizmetinden yararlanırken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm koşulları, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuat şartlarına , yasal sorumluluklar çerçevesinde hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu,anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder ve siteyi bu şartlar dahilinde kullanır.

5.2. Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı, No-Risk Sistemi'nin işleyişinin sağlanabilmesi amacıyla tahsilat sürecinde Vivimodo'yu, temsilci olarak yetkilendiğini , yetki verdiklerini kabul ve taahüt ederler.

Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Vivimodo'un verilen yetki doğrultusunda tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış ürün bedelinin Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı adına Vivimodo tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış ürün'ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi şartıyla da, ürün bedelinin Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler.

Kullanılmış/ikinci el ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın, Kullanılmış ürün bedelini Vivimodo'ya ödemekle, borcunu yerine getirmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve taahüt eder.

5.3. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü platformlarda da geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, Gizlilik politikası hükümleri, kanun ve ilgili mevzuatlar gereği haklarını ihlal edildiğinin iddia edildiği hallerde, Vivimodo'un kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklama hakkı tanır ve bu sebeple Vivimodo'dan her ne konuda olursa olsun hiçbir hak ve tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, Gizlik Hükümleri'nde ;

5.5. Kullanıcı Hizmetten yararlanmak için kullandığı erişim bilgilerinin güvenliğinin saklanması konusunda ve buna bağlı her türlü durum halleri kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcının bu ihlalerle karşılaşması hallerinde ; Kullanıcı'nın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Vivimodo doğrudan veya dolaylı, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sisteme yüklenen bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ile, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan dan Vivimodo 'yu sorumlu tutamaz ve rücu edilemez.

5.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı, site konumunda olan Vivimodo'nun, Vivimodo çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından her ne şekilde olursa olsun sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kullanıcıların sorumluluğundadır. Vivimodo, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. Hizmetten yararlanarak site'yi kullananlar, hukuka aykırı hiçbir işlem veya faaliyet yapamazlar. Kullanıcı, site dahilinde gerçekleştireceği eylem ve işlerdeki hukuka aykırılıktan sorumludur. Kullanıcı, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, tüm görsel medya ve listeleri v.b; Vivimodo veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Vivimodo ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Vivimodo, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ya da uygulamalar nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve dolaylı olarak da olsa kesinlikle hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

5.9. Kullanıcı diğer Kullanıcı'ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda hukuka ve ahlaka kurallara aykırı, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle sorumlu olacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.10. Vivimodo, Kullanıcı'ya kendi onayı doğrultusunda, Vivimodo tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Site'deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı kendisinin kullanmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Site üzerinden elden çıkarmaya çalışamaz.

5.12. Kullanıcı'nın Site üzerinden ticari veya mesleki faaliyet yürütmesi ve elinde bulundurduğu ürünleri pazarlamaya çalışması, Site'nin kullanım amacına ve kurallarına aykırı olup, kesinlikle yasaktır.

Site üzerindeki hiçbir Kullanıcı "müşteri" olmadığı gibi, Kullanıcı'lara esnaf/tacir ve müşteri ilişkisindeki bakış açısıyla yaklaşılarak, Site üzerinden gelir elde edilmesi yasaktır.

Site, satıcı/tacir/esnaf ve potansiyel müşterilerin bir araya geldiği online bir satış mecrası değildir. Site üzerinde bütün üyeler eşit hakalara sahip olup, Kullanılmış/ikinci el ürün'ün iki Kullanıcı arasında el değiştirmesi için bir araya geldiği bir mecradır.

Site'de Kullanıcı'nın kendisine oluşturacağı dolabı kesinlikle bir ürün satış mecrası/dükkan değildir; "dolap" Kullanıcı'nın kişisel dolabı, yani "kişisel eşyaları" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, hali hazırda ticaret işiyle uğraşan tacir, esnaf vb. kişilerin, siteyi dükkan şeklinde kullanma amacıyla Site'ye üye olmaları, kesinlikle Site'nin amacına aykırı ve yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan ve Site'ye ticari amaç güden, mesleki faliyet sürdürebilmek için üye olduğu anlaşılan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine doğrudan tek taraflı olarak derhal son verilir.

Bu maddeye aykırı davranan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup Kullanıcı; Site'nin amacına aykırı olarak gerçekleştirdiği satış işleminden dolayı, diğer Kullanıcı'nın bütün talepleri karşısında tek başına sorumlu olacaktır. Vivimodo burada sorumlu tutulamaz.

5.13. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi, temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışnın yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır.

Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/ikinci el ürün'e yönelik olmalıdır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.14. Kullanıcı, Site üzerinde kendisinin oluşturduğu veya başkası tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışının yapıldığı herhangi bir mecraya ilişkin bir URL adresi (link) veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez.

Kullanıcılar arasındaki iletişim, Vivimodo yorum sistemi aracılığı ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı'nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı'lar ile paylaşılması yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edildiği takdirde, üyeliğine son verilecektir..

5.15. Kullanıcı; Kullanılmış ürün ile ilgili ilanda başkaca ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz.

Bir Kullanılmış ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış ürün hakkında bilgi verilebilir. Yani kullanıcı Site üzerindeki bir ilan aracılığı ile de olsa; birden fazla ürün pazarlaması yapamaz.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.16. Kullanıcı Site üzerinde kendi ürettiği ve tasarladığı ürünleri de satamaz.Site 2. El kullanılmış ürün satış mecrası olup;başkaca pazarlama alanı değildir.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.17. Kullanıcı'nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/ikinci el ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanarak, yanıltıcı bilgiler vererek ilanı üst sıralara taşıması yasaktır.

Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı'lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından da kendisi sorumludur.

5.18. Kullanıcı, Kullanılmış ürün'ü talep etmesiyle, Kullanılmış ürün açıklamasını, ve Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

519. Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi'nin uygulanabilmesi için, Kullanılmış ürün bedeli; Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı adına Vivimodo tarafından tahsil edilerek, Kullanılmış ürün'ün taahhüt edildilen şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde de ürün bedeli ikinci el ürün sahibi kullanıcya gönderilir.

Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak Vivimodo'yu yetkilendirdiklerini ve Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın, Kullanılmış ürün bedelini Vivimodo'ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını peşinen kabul ve taahüt etmişlerdir.

5.20. Kullanılmış/ikinci el ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/ikinci el ürün Talep Eden Kullanıcı'dan istediği bedelin Vivimodo tarafından tahsil edilmesine ilişkin bilgilendirmeden sonra, Kullanılmış ürün'ü 3 (üç) iş günü içinde Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın sisteme kayıtlı adresine gönderir.

5.21. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış ürün'ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış ürün; Vivimodo'ya İPTAL/İADE bildirimi yapılmadan, Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/ikinci el ürün Sahibi Kullanıcı'ya geri giderse, Vivimodo, Kullanılmış/İkinci el ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden KDV dahil % 15 Vivimodo hizmet bedeli tahsil edildikten sonra kalan bakiyeyi Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'ya iade edecektir.

5.22. Teslim alınan Kullanılmış ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Kullanılmış/ikinci el ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış ürün bedelinin, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'nın hesabına transferi için Vivimodo'ya işlem talebinde bulunur. Kullanılmış ürünü alan kullanıcın satışa onayı ile ürün bedeli (5) iş günü içerisinde kullanılmış ürün satıcısına ödenir.

Bu onayı veren Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın, Kullanılmış ürün'ü iade hakkı ortadan kalkar.

KULLANILMIŞ ÜRÜN İADE KOŞULLARI;

5.23. Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın, Kullanılmış ürün'ü iade koşulları; Kullanılmış ürün'ün ayıplı olması, Kullanılmış ürün'ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/ ikinci el üründe ilanda ve resimde yer almayan bir hasar bulunması, Kullanılmış/ikinci el ürün'ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir.Ancak alıcı üründeki defo, hasar vb. durumları Vivimodo nun destek birimine derhal bildirecek ve gerekli kanıtlar (açıklama, resim, görsel vb) sağlanması hallerinde ancak Vivimodo nun onayı dahilinde iade koşulları oluşacaktır.

Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış ürün'ü farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında ancak iade edebilir, fakat Site'de sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar durumlarında ise iade sebebi sayılmaz.

5.24.İade koşulları oluşmuş ise; alıcı Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı; Kullanılmış ürün'ü, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya iade edeceğini Vivimodo'ya bildirir ve Vivimodo ' nun oanayı ile yukarıda belirtilen şart ve koşullarda ürünü iade eder. Alıcı ürünü teslim aldığı tarih de dahil de dahil olmak üzere (3) iş günü içerisinde iş bu bildirimi Vivimodo 'ya yapmakla mükellef olup,devamında ancak ürün geri iade edildiği taktirde bedel iadesi yapılır.

5.25. Kullanılmış ürün kargoya verilmeden, Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Vivimodo, Kullanılmış ürün Sahibi adına tahsil ettiği Kullanılmış ürün ile ilgili bedelden, %15 + KDV dahil hizmet bedeli kesintisi yaparak, kalan tutarı Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'ya iadesini yapar.

5.26. Site aracılığıyla gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/ikinciel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Vivimodo'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmayacaktır.. Kullanıcı böyle bir durumda Vivimodo'ya karşı hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

5.27. Kullanıcı; Vivimodo'un, Site'de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış ürün'ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı'dan talep ettiği bir Kullanılmış ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; Vivimodo'un Kullanılmış ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış ürün'ün ayıplı olup olmaması, Site üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış ürün'ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Vivimodo'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul ve taahhüt eder.

5.28. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış ürün'ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen veya Site'nin belirli yerlerinde yer alahn, Site'nin ve Hizmet'in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını, ve yürürlükteki mevzuata aykrı olmadığını beyan ve taahhüt eder.

5.29. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu taahhütle Vivimodo'un Kullanılmış ürün'ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.30. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan kendisinin sorumlu olacağını, Vivimodo'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.31. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış ürün'ü zamanında ve hasarsız şekilde Site'de ilan ettiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu ; ürünün elden çıkarılması ile ile ilgili fiillerinden doğabilecek sorumluluğun da kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.32. Kullanıcı, Site'deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Vivimodo'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.33. Kullanıcı'nın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükme aykırılığı halinde Vivimodo'un bir zarara uğraması durumunda, Vivimodo'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul ve taahhüt eder.

5.34. Vivimodo, Kullanıcı'nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı eylemi ve özellikle Site'de, Site'nin amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürünü satması ya da ticari amaçlarla satışını yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı'ya rücu edecektir. .

5.35. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nın kendisine gönderilmesi için Vivimodo'ya ilettiği Kullanılmış ürün ile ilgili bedelin, Vivimodo'un KDV dahil % 15 Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'nın Vivimodo'ya bildirdiği banka hesabına veya satıcının sitedeki cüzdanına havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, Vivimodo'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.36. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı( satıcı ), Kullanılmış ürün'ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı'nı(alıcı) ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vivimodo'un aleyhine Kullanılmış ürün Talep Eden Kullanıcı(alıcı) ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini kabulle; Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya(satıcı) da rücü etme hakkı her zaman saklıdır..

5.37. Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya oluştacakları dolaba ilişkin isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup; Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Vivimodo Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini de geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.38. Kullanılmış ürün'ü Site üzerinde elden çıkarması sonucunda Kullanıcı'nın hak kazandığı bedel, Kullanıcı onay verdiği takdirde, sadece Vivimodo hizmet ağında ve sadece Site'de başka bir Kullanıcı tarafından elden çıkarılmak istenen bir Kullanılmış ürün'ün satın alınmasında kullanılmak üzere kendisine ait Vivimodo Cüzdan'a aktarılabilir.Cüzdana aktarılan bedelin kullanıcı banka hesabına aktarılması istenebilir, ancak Vivimodo nun taktir ettiği ek bedel de bankaya aktarılamaz sadece cüzdanda kullanılabilir...

5.39.Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.40.Kullanılmış ikinci el ürün için kullanılmış ürün talep eden gerçek kişiler ürünün sitedeki bedeli üzerinden sitede yayınlanan alt limit dahilinde teklif verebilirler,ancak ürünü en üst teklif sunan kullanıcı almaya hak kazanır.Yine bunu (24 ) saat içerisinde bedelini ödemek kaydıyla satın alabilir, aksi taktirde işlem iptal olur.Sitede sürekli olarak teklif verip ,ürün almayan ancak sitede gereksiz yoğunluk yaratan kulanıcılar hakkında Vivimodo üyeliğini dondurma ya da iptal hakkını saklı tutar.

5.41.Sitede ürün satan gerçek kişi kullanıcı sitede ürünün daha görünür olaması adına ilanı ilk gün için ücretsiz olup,diğer sonraki günler içinse Vivimodo tarafından belirlenecek bedel ( )dahilinde devamı sağlanacaktır.

6. Vivimodo'un Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Vivimodo, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.2.Vivimodo, verdiği hizmete ilişkin içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri , Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Vivimodo, bu hakkını, gerekli gördüğü her durumda hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Vivimodo'un talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Vivimodo, gerekli görüldüğü takdirde, bu değişiklikleri doğrudan yapılabilir. Talep edilen değişiklik ve düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

6.3. Vivimodo, Kullanıcı'lar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine veya Kullanıcı Sözleşmesi'ne veya Site'nin genel kurallarına ve genel ahlak kurallarına aykırı ve Vivimodo tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;geçici veya kalıcı olarak hiçbir ihbara hacet kalmaksızın üyeliğe son verebilir.İş bu durumlardan dolayı oluşacak hukuki cezai sorumluluk da kullanıcıya aittir.

6.4..Kullanıcı'nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, Vivimodo tarafından değiştirilmeyecektir.

Vivimodo'un sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sorumludur.

6.5. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı'ların site üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; aksi halde, Vivimodo'un konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Vivimodo'un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreder veya kullanıma izin verirse, Vivimodo'un tek taraflı olarak ve hiçbir ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcılar ile Vivimodo hukuken biribirinden bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi veya başkaca bir ilişki yoktur.

6.8.Vivimodo, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. Vivimodo'ya yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı'ya ilişkin ilanı uygun bulması halinde; kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.9. Vivimodo'un, Site'de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/ikinci el ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; Kullanılmış ürün ile ilgili birebir hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmadığı gibi, hiçbir cezai ve hukuki sorumluğu da bulunmamaktadır.

Vivimodo; iki Kullanıcı (alıcı-satıcı)arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

6.10. Vivimodo, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış ürün ilanında), Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı'ya herhangi bir bilgi ve uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış ürün ile bağlantılı olarak, Vivimodo ihbarı ve bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Vivimodo'yu hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Vivimodo'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.11. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış ürün'ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış ürün'ün elden çıkarılması yasaktır.

6.12. - Kullanılmış/ikinci el olmayan bir ürünün, Kullanıcı tarafından Site'de satılmaya çalışılması ve/veya Site'nin ticari/mesleki amaçlarla kullanılması ve bu durumun Vivimodo tarafından tespit edilmesi,

- Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

- Kullanıcı'nın, No-Risk Sistemi'ne aykırı davranması,

-Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca Vivimodo'ya verilen temsil yetkisinin geri alınması,

hallerinde Vivimodo, Kullanıcı'nın üyeliğine bildirimde bulunmadan kalıcı olarak son verebilir.

6.13. . Vivimodo, iade koşullarından biri oluşmamış ise, yüzde onbeşlik hizmet bedelini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli Vivimodo cüzdan' a aktarır veya kullanıcının talebi ile banka hesabına havale eder.. Kullanılmış ürün Sahibi Kullanıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.

6.14. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının Site'ye üyeliği boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde üyeliği sona ermiş sayılacaktır. Vivimodo, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi halinde Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Vivimodo'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

7. Vivimodo'un Kişisel Verilerin Korunması ve İşlemesi Politikası

7.1. Genel

Kişisel verilerin korunması, Vivimodo'un en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Vivimodo'un Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturacaktır.

İşbu Politika çerçevesinde Vivimodo tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Vivimodo veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Vivimodo, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu politikamız kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

7.2.1 Kişisel Verileri İşleme Prensipleri

Vivimodo kişisel verileri, Kanun'da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Vivimodo kişisel verileri,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlemektedir.

7.2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Vivimodo tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin Özel Nitelikli Kişisel Veri olması halinde, işbu Politika'nın 2.2.2 başlığı ("Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi") içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasına dayalı olmasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

ii. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

iii. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

iv. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

v. Şirket'in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

vi. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

viii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.2.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, 'Özel Nitelikli Kişisel Veriler' olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.Özel Nitelikli Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olarak belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir.

i. Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde,

ii. Kişisel veri sahiplerinin (a) veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i ancak kanunlarda öngörülen hallerde (b) sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

7.2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika'da detaylandırılan kişisel veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler'in işlenme şartları kapsamında Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

(i) Vivimodo tarafından ve Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

(ii) Vivimodo tarafından yürütülen ticari ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

(iii) Vivimodo insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi

(iv) Vivimodo ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

(v) Vivimodo ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

(vi) Vivimodo tarafından ve/veya Vivimodo nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası,

7.2.4 Vivimodo Tarafindan İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Vivimodo tarafından Kanun'a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde kişisel veri sahiplerinin (site kullanıcılarının) Kimlik, İletişim, Finansal, Müşteri, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenlik, Denetim ve Teftiş, İtibar Yönetimi, Lokasyon, Hukuki İşlem ve Uyum, Talep/Şikayet Yönetimi, Aile Bireyleri ve Yakın, Görsel ve İşitsel, Pazarlama, Araç, Çalışan Adayı, Özlük, Çalışan İşlem, Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim,ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i kategorilerine dahil kişisel verileri verileri işlenmektedir.

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Vivimodo hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel kişisel verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i yurt içinde ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Vivimodo, bu doğrultuda Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket edecektir.

7.3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Vivimodo, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Üçüncü Kişiler'e aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler'e aktarılabilecektir:

  • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Kişisel verilerin Vivimodo tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  • Kişisel verilerin aktarılmasının Vivimodo'un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
  • Kişisel verilerin Vivimodo tarafından aktarılmasının Vivimodo'un veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Vivimodo meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
  • Vivimodo tarafından kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkansızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Eğer kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Vivimodo tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul'un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

7.3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Vivimodo, Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli güvenlik önlemlerini alarak yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler'e aktarılabilecektir:

(i) veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

(ii) veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

Eğer Özel Nitelikli Kişisel Veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler'e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler'e Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılabilmektedir.

7.3.3 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları

Vivimodo, Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

(i) İş Ortakları,

(ii) Referans Paylaşımı Yapılan Kurum ve/veya Kuruluşlar,

(iii) Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Kanunen Yetkili Özel Kişiler

7.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Türk Ceza Kanunu, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü gereği, Vivimodo tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin re'sen vermiş olduğu karara veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7.5. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Vivimodo tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Vivimodo tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) Vivimodo bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun'da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.5.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan İdari Tedbirler

– Vivimodo kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlamaktadır.

– Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Vivimodo tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesini temin edilmektedir.

– Vivimodo tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, Kanun'da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilmektedir.

– Vivimodo, Kanun'a uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlenmektedir.

7.5.2 Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

– Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir.

– Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmektedir.

– Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmaktadır.

– Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

– Vivimodo bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılmaktadır.

– Özel Nitelikli Kişisel Veriler korunmasında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan önlemlere uygun hareket edilmektedir.

7.5.3 Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Vivimodo tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul'a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

7.6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Vivimodo, Kanun'un 10'uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Vivimodo ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

T.C. Anayasası'nın 20'nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun'un 11'nci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında "bilgi talep etme" hakkı da yer almaktadır. Şirketimiz, bu kapsamda, T.C. Anayasası'nın 20'nci ve Kanun'un 11'inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili detaylı bilgilere işbu Politika'nın 7.1'inci bölümünde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer verilmiştir.

7.7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.7.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7.7.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun'un 28'inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri bölüm 7.1'de ("Kişisel Veri Sahibinin Hakları") sayılan haklarını ileri süremeyeceklerdir. Zira bu durumlar Kanun'da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

Anılan madde kapsamında sayılı haller aşağıda sıralanmaktadır:

(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(2) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(3) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun'un 28'inci maddesinin 2'nci fıkrası gereği, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 7.1'de ("Kişisel Veri Sahibinin Hakları") sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

(2) Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7. 7.3 Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1'de ("Kişisel Veri Sahibinin Hakları") sayılı haklarına ilişkin taleplerini "Vivimodo " yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

7.7.4 Vivimodo'un Başvurulara Cevap Vermesi

Vivimodo, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Vivimodo kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirketimiz ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1'de ("Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması") altında yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Vivimodo iletmesi durumunda, Vivimodo talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusuna Vivimodo yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde on 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

7.8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ YÖNETİŞİM YAPISI

Vivimodo bünyesinde işbu Politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Vivimodo üst yönetimin kararı gereğince "Kişisel Verilerin Korunması Komitesi" kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak üzere üst yönetimin onayına sunmak,

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, bunları üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Vivimodo içerisinde ve Vivimodo'un iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,

Vivimodo'un kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek ve iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,

Kişisel verilerin korunması ve bu kapsamda oluşturulan politikaların uygulanmasını sağlamak konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,

Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

Kişisel veri sahiplerinin, kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,

Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Vivimodo içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

Kurul ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,

Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK 1 – Tanımlar

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

Kişisel Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası). Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanunu kapsamında değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir (örn. Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalatan anketörler, scriptler çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi firmaları).

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi:

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir.

Mobil İmza:

Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı ifade etmektedir.

Güvenli Elektronik İmza:

Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış, elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade etmektedir.

8. Gizlilik Politikası

Vivimodo, Kullanıcı'ya ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Vivimodo, Kullanıcı'ya ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikası'nda müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Vivimodo, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü ve sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Vivimodo için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Vivimodo'dan herhangi bir şekilde hak ve tazminat telep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

10.1. "Web sitesi"nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları "Vivimodo.com" tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde "Vivimodo.com" zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

10.2. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Vivimodo'un telif haklarına tabi çalışmalar) Vivimodo'a ait olarak ve/veya Vivimodo tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Vivimodo Hizmet'lerini, Vivimodo bilgilerini ve Vivimodo'un logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hizmet'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vivimodo'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

103. Vivimodo'un, Hizmet, Vivimodo bilgileri, Vivimodo telif haklarına tabi çalışmalar, Vivimodo ticari markaları, Vivimodo ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11. Tazminat ve Rücu Hakkı

Kullanıcı, işbu sözleşmeyle,doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının hatası ile ilişkili şekilde veya kullanıcısının site içeriklerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dökümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar,iddialar,zararlar,kayıplar,sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kullanıcı tarafından karşılayacağını ve Vivimodo'yu bu nevi giderlerden muaf kılınacağını kabul eder.

12. Sözleşme Değişiklikleri

Vivimodo, tek taraflı olarak tamamen kendi takdirine bağlı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun görmesi halinde istediği zaman, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.